Οργάνωση: Δίκτυο Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών - ΔΙΠΣΕ // Complex Systems and Applications Network - COSANet

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα των κεντρικών ομιλιών του Σχολείου-Συνεδρίου είναι διαθέσιμο εδώ.

Το πόγραμμα των ομιλιών των φοιτητών είναι διαθέσιμο εδώ