Οργάνωση: Δίκτυο Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών - ΔΙΠΣΕ // Complex Systems and Applications Network - COSANet

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

53ο Θερινό Σχολείο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: http://summerschool.demokritos.gr/

6th Hellenic Forum, Τέσσερις Μέρες Αφιερωμένες στη Διεπιστημονική Έρευνα και τις Εκθετικές Τεχνολογίες:http://www.demokritos.gr/el/the-hellenic-forum-a-four-day-event-celebrating-multidisciplinary-research-and-exponential-technologies-2/

 

ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος:  www.demokritos.gr

Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας:  www.inn.demokritos.gr

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών: www.iit.demokritos.gr/

Ινστιτούτο Βιολογικών Επιστημών: bio.demokritos.gr/

Ινστιτούτο Πυρινικής Φυσικής και Στοιχειωδών Σωματιδίων: www.inp.demokritos.gr/web2/

Εργαστήριο Στατιστικής Μηχανικής και Πολύπλοκων Συστημάτων: www.inn.demokritos.gr/project/statistical-mechanics-and-dynamical-complex-systems/

 Δίκτυο Πολύπλοκων Συστημάτων και Εφαρμογών: COSA-Net